Buscar este blog

miércoles, 7 de diciembre de 2011

POESÍA DE LAURA
O sapo marchoso
- Este quen é?

- Este é o sapo marchoso.

- Isto que é?

- Isto é o micrófono que fixo famoso

ao sapo marchoso.

- Isto que é?

- Isto é o botón

do micrófono que fixo famoso

ao sapo marchoso.

- Isto que é?

- Isto é o adorno

do botón

do micrófono que fixo famoso

ao sapo marchoso.

- Isto que é?

- Isto é o gato

que roubou o adorno

do botón

do micrófono que fixo famoso

ao sapo marchoso.

- Isto que é?

- Isto é o elefante

que esmagou ao gato

que roubou o adorno

do botón

do micrófono que fixo famoso

ao sapo marchoso.

- Isto que é?

- Isto é o cazador

que cazou ao elefante

que esmagou ao gato

que roubou o adorno

do botón

do micrófono que fixo famoso

ao sapo marchoso.