Buscar este blog

viernes, 27 de enero de 2012

ORTOGRAFÍA. Palabras con b e con v

Escribimos con b:

. As palabras que comezan por bu-, bur- e bus-: bufanda, burbullas, busto...
  Excepto: vurullo
. As terminacións do pretérito imperfecto de indicativo dos verbos da primeira conxugación: enrolaba, enrolabamos
. As palabras que comezan por ab-, ob- e sub-: absurdo, obsequio, súbdito...
. Os infinitivos dos verbos rematados en -bir e os seus compostos e derivados: escribir, prohibir, recibir...
  Excepto servir, vivir e os seus derivados.
. As palabras rematadas en: -bilidade, -bundo e -bunda: amabilidade, debilidade, vagabundo, pedibunda...
. Cando o b vai formando grupo con outra consoante (br, bl, bs): publicar, febre, substantivo...
  Excepto: ávrego e acivro
. As seguintes palabras:
   abelás                    bafo                       billa                     automóbil                    cabalo 
   abeleira                 baldeiro                  bico                     marabilla                     rebentar
   albanel                   bolboreta               besta                    pobo                           berce


Escribimos con v:

. Os adxectivos rematados en -avo, -ava, -ave; -evo, -eva, -eve; -iva, -ivo; -ovo, -ova: bravo, oitava, suave, leve, lonxevo, activo, altiva, novo...
. As palabras que comezan por: vice-: vicepresidente... e por ad- ou sub- seguidas deste son: adverbio, sebversivo...
. As palabras rematadas en -ívoro, -ívora: insectívoro, carnívora...
. A maioría dos verbos rematados en -ver e -servar: absolver, mover, conservar, reservar...
  Excepto beber, caber, deber, haber, saber e sorber 
. As formas dos verbos estar e ter (e compostos) que leven este son: estiven, estivera, tiven, tivese...
. As seguintes palabras:
   avogado                  covarde                garavanzo                      ouvear                      voda
   varrer                      verniz                   chuvasco                       gravar                       vasoira     
   voitre                      vulto                     esvelto                           avó                           pavillón