Buscar este blog

viernes, 27 de abril de 2012

O OURO AZUL 2

          Outras dúas poesías dedicadas ao maior tesouro que ten a humanidade: A AUGA

Líquido vital                                                                              Este planeta contaminado

valioso coma o ouro                                                                  está todo estragado

transparente coma o cristal                                                        por non coidalo

estamos a poñelo mouro                                                           témolo moi abandoado

Das nubes cae aos ríos,                                                            O ouro azul, tan buscado,

dos ríos vai o mar.                                                                     e pouco atopado,

Non vos esquezades                                                                 necesitámolo para arranxar

de non a malgastar                                                                    o planeta estragado,

Fría, morna ou quente,                                                              que todos abandoamos

para animais, plantas ou xente,                                                   nun momento dado

na nosa vida está presente,                                                                     NICOLÁS

aínda que nalgúns esté ausente

                           VERA