Buscar este blog

viernes, 11 de mayo de 2012

UN DÍA ... UNHA VERBA

         PADIOLA: Especie de angarellas, formada por un taboleiro ou tea rectangular e mais dous varais; serve para transportar obxectos ou persoas

          castelán: camilla               inglés: stretcher
          catalán: llitera                   francés: brancard
          euskera: ohatila               alemán: Tragbahre